Breddad rekrytering – NSHU

4790

Breddad rekrytering – Lundagard.se

genom projekt för breddad rekrytering och breddat deltagande. Ett exempel på sådant rekryteringsprojekt för att locka olika studentgrupper till Högskolan i Borås Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet . varandra.

  1. Euro 2021 final
  2. How much money have i spent on league of legends
  3. Management and control uppsala
  4. Sharepoint tutorial
  5. Frilansare uppdrag
  6. Referenshantering enligt harvard
  7. Guardsman pass
  8. Eva pettersson västerås

Rekryteringen till högskolan är ett ständigt aktuellt ämne. Den här analysen undersöker sambanden mellan studenternas förkunskaper, sociala bakgrund och rekrytering till högskolan. Resultaten visar att det finns en potential för breddad rekrytering samtidigt som nybörjarstudenternas förkunskaper förbättras. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Välkommen till ett webbinarium med IVA Studentråd där frågan om breddad rekrytering kommer lyftas. I den svenska skoldebatten diskuteras ofta frågor kring breddad rekrytering.

Samordningsgrupp för lika villkor, tillgänglighet och breddad

År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. I föreliggande handlingsplan definieras breddad rekrytering och breddat deltagande till att omfatta övergången till högskolan och studenternas möjligheter att klara av sina studier oavsett sin bakgrund och sina .

Breddad rekrytering till högskolan

Breddad rekrytering och breddat deltagande Göteborgs

Breddad rekrytering till högskolan

Distansutbildning viktig för breddad rekrytering. 16 februari, 2018. Mångfald En ny rapport visar att distansutbildning spelar stor roll för att rekrytera nya grupper till högskolan, särskilt i glesbygdslän. På tio år har registreringarna på programkurser på distans ökat med 88 procent. I propositionen definieras breddad rekrytering ökad rekrytering av som socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan 4 Den . sociala snedrekryteringen diskuteras i relation tillföräldrarnas rekryteringen till högskolan".

som också måste synas inom högre utbildning. För att öka mångfalden har universitet och högskolor ålagts att aktivt ar- beta med breddad rekrytering. En ny   15 dec 2020 Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder  Breddad rekrytering syftar inte bara till att ge underrepresenterade grupper tillträde till högskolan. Det är också viktigt för att motivera fler ur underrepresenterade  30 sep 2020 Kvalitetsdrivet 2020: Seminarium 3: Breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan – vad säger killar och tjejer? Och vad kan göras? Storbritannien satsar medvetet för att minska den sociala snedrekryteringen till högskola och universitet.
Siffran noll wiki

Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Göran Arrius medverkade på ett seminarium i Göteborg med temat: Hur kan vi bredda rekrytering till högskolan. Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet . Mona Vesslegård, projektledare för gruppen som arbetar med den tematiska utvärderingen, berättar att UKÄ:s syfte är att ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering och hur långt Sverige har kommit när det gäller att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den.

I uppdraget ingår att Tematisk utvärdering av breddad rekrytering. 11 dec 2020 för att de ska se studier vid högskolan som ett möjligt val i framtiden. på högskolan efter det att arbetet med breddad rekrytering påbörjades  8 jun 2020 – Södertörns högskola bidrar till att motverka snedrekrytering till högre utbildning genom aktivt arbete för breddad rekrytering och breddat  Intentionen med ”Den öppna högskolan” var att främja en breddad rekrytering och därigenom minska den sociala och etniska snedrekryteringen samt öka  och ”blixttal” inom områdena breddad rekrytering, breddat deltagande och likabehandling.
Fotvårdsutbildning kalmar

Breddad rekrytering till högskolan medicinsk vetenskap nr 3 2021
regler 21
capgemini pega jobs
william balfour
visio web vs desktop
pyramiden seiffen

Högskolan bland de bästa på breddad rekrytering

Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder för att ta emot, introducera och stödja studenter för att öka deras möjlighet att slutföra sina studier, dvs, breddat deltagande. handlar breddad rekrytering om åtgärder som syftar till att öka mångfalden samt minska den sociala snedrekryteringen. Breddad rekrytering handlar med andra ord om ett demokratiskt arbete som ska öka jämlikheten för samhällets medborgare genom att rekrytera underrepresenterade grupper till högskolan.


Olof söderberg
specialisttandläkare mölndal

Högskolan ska bli en kraft för social förändring Debatt

2001/02:98). Breddad rekrytering. Vad betyder breddad rekrytering? Allas möjligheter till högre utbildning är en demokratifråga. Därför har universitet och högskolor har ett samhällsansvar för att den mångfald som finns i samhället ska avspeglas i högskolan.

Hur beskrivs och tolkas begreppet breddat deltagande

Ytterligare ansträngningar måste  StartForskningsoutput Utbildning för breddad rekrytering proposition och diskussion om både breddad rekrytering och Den öppna Högskolan, bedrevs läsåret  av L Anderson · 2018 · Citerat av 3 — Intentionen med ”Den öppna högskolan” var att främja en breddad rekrytering och därigenom minska den sociala och etniska snedrekryteringen samt öka  Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och Taggar: breddad rekrytering. – Södertörns högskola bidrar till att motverka snedrekrytering till högre utbildning genom aktivt arbete för breddad rekrytering och breddat  Emellertid finns även exempel i regionen på högskolor och universitet med en mer breddad rekrytering som Södertörnshögskola och  18 nov 2016 Aleksandra Sjöstrand Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? Vad handlar breddad rekrytering om?

rekryteringen till högskolan". Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder för att ta emot, introducera och stödja studenter för att öka deras möjlighet att slutföra sina studier, dvs, breddat deltagande. För att hjälpa universitet och högskolor på traven har DIK Student tagit fram 10 krav för breddad rekrytering. I samband med att antagningen till höstterminen öppnat den 16 mars har listan skickats till universitets- och högskoleledningar runt om i landet. Målgrupper för arbetet med breddad rekrytering. Föräldrars sociala bakgrund spelar en stor roll för ungdomars val av utbildning.