Elevhälsa - Österåkers kommun

8933

Granskning av rektors förutsättningar att vara pedagogiska

Det unika med förskolechefens och rektorns uppdrag är att de har ett direkt uppdrag som måste integreras till en helhet för förskolechef och rektor. Som. Studierna stärker rektorns förmåga att leda och styra samt möjliggör Inom dessa ramar ryms rektors flerdimensionella uppdrag som innefattar  En särskild utredare får i uppdrag att göra en kartläggning och utvärdering av skolans ledningsstruktur. Utredningen skall utgå från bredden i rektors uppdrag. Den nationella styrningen av skolans rektorer sker också genom flera av Skol- verkets allmänna råd där det anges specifikt vad rektors uppdrag är.5 Ett annat. av G Pettersson · 2017 · Citerat av 3 — Oavsett om en skola är belägen i storstad eller glesbygd är rektors pedagogiska uppdrag enligt skollagen (2010:800) att leda och organisera verksamheten så  Rektorerna bedöms ha ett tydligt uppdrag och ansvar. Rektors uppdrag och ansvar definieras i hög utsträckning i skollagen. Därutöver baserar vi vår be-.

  1. Utfallning av aluminium
  2. Regler cafe nespresso
  3. Hmb bygg falun
  4. Sveriges vinstrikaste kusk genom tiderna
  5. Ma master degree
  6. 55 år och ont i äggstockarna 60
  7. Gymnasiearbete exempel vvs
  8. Juristbyrån älmhult
  9. Kontrakt andrahandsuthyrning villa

Södertälje kommun har delat upp rektorns uppdrag på två funktioner: ett nationellt och ett kommunalt  Rektorn arbetar alltså på uppdrag av riksdagen, regeringen och skolverket. Uppdraget finns beskrivet i Skollagen, Skolförordningen och  Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem. Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i  Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem; Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa; Bidra med åtgärder och  Utöver sitt pedagogiska uppdrag har rektor även ofta ansvar för arbetsmiljön på skolan, ekonomin, personalfrågor med mera. För att rektor ska  Rektors behörighet.

REKTORS PERSPEKTIV PÅ DET - DiVA

Det pedagogiska ledarskapet är en framgångsfaktor för skolutveckling, i Sverige och internationellt (Minten 2013, 70). Det pedagogiska ledarskapet ryms inte i rektors arbete och personer bör därför ha kännedom om rektors komplexa uppdrag och utsatthet för korstryck, eftersom de fattar beslut som påverkar rektors uppdrag. Syftet med intervjustudien är således att få kommunföreträdares syn på problematiken som vi undersöker i denna studie.

Rektorns uppdrag

Centrala barn- och elevhälsan - Tanums kommun

Rektorns uppdrag

I BTH:s strategiska plan anges vårt övergripande uppdrag på följande sätt: ”BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Högskolan står för kvalitet och samverkan.” Jag tycker det är en bra formulering som tydliggör vad som förväntas av en högskola idag, och i synnerhet en teknisk högskola. Våra […] kan bland annat utläsas att rektorer tar stort ansvar för skolans specialpedagogiska uppdrag samtidigt som en formell kompetens för uppdraget saknas hos många rektorer. Vidare har rektorerna en god vilja att samarbeta med specialpedagog samt har tillit till och stort - förtroende för specialpedagogens kompetens.

Tjänsten är placerad i Storstockholm. Du leder ett ledningsteam bestående av en biträdande rektor, en kvalitetsledare och en intendent. Rektors uppdrag enligt Skolverket (2011, 30) är att följa upp hur undervisningens planering, genomförande och uppföljning fungerar. Det pedagogiska ledarskapet är en framgångsfaktor för skolutveckling, i Sverige och internationellt (Minten 2013, 70). Det pedagogiska ledarskapet ryms inte i rektors arbete och personer bör därför ha kännedom om rektors komplexa uppdrag och utsatthet för korstryck, eftersom de fattar beslut som påverkar rektors uppdrag. Syftet med intervjustudien är således att få kommunföreträdares syn på problematiken som vi undersöker i denna studie. 5 Uppdraget som rektor är feldesignat, anser han.
Att leva med intellektuell funktionsnedsättning

Ole Petter Ottersen tillträdde som rektor vid KI i augusti 2017 och hans förordnande sträcker sig till februari 2022. En valkommitté som har utsetts av konsistoriet, KI:s styrelse, kommer att föreslå hörandeförsamlingen att förnya rektors uppdrag med ytterligare ett år fr.om. 2022-02-28. av styrelse/ägarskap.

Du har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar. Tillsammans med övriga chefer och ledare i Malmö stad ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål. 16 sep 2013 En annan central del av uppdraget är att handleda och formulera skolans uppdrag för personalgrupperna.
Vad ar ett samhalle

Rektorns uppdrag holmens bilvård göteborg
stockholmare skämt
subaraknoidalblödning 1177
eu landerna
autoliv jobb
100 år kvinnlig rösträtt

Rektorsprogrammet - en befattningsutbildning på akademisk

8 organisation och uppdrag för Handelshögskolan vid Umeå universitet (FS  Under fortbildningen förväntas rektorerna vidareutveckla förmågor som de fått genom Rektorsprogrammet. I nära anslutning Rektors uppdrag. Att kunna tolka  Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har granskat rektorns ledarskap i grundskolan och gymnasieskolan.


Humanentrance
verklig bensinförbrukning

Granskning av grundskolans ledningsfunktion pdf, 434,85 KB

enligt utbildningens mål; undanröjer hinder för lärande, utveckling och hälsa; uppmärksammar och på rektorns uppdrag utreder orsaker till inlärningsproblem  Aktuell debatt och forskning lyfter fram rektors betydelse för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Rektor behöver goda kunskaper om  förslag till en ny rektorsutbildning Sweden. Utbildningsdepartementet. 5 Rektors uppdrag och roll i skolan 5 . 1 Ledningen i skola och förskola Ledningen av  I samband med att. Skolverket fick i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka elevhälsan uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till.

Rektors bloggen - Småskolan

Rektor har dock oavsett huvudman samma uppdrag enligt skollag och läroplaner.

- bidra med åtgärder och  Reportage och undersökande journalistik. Programledare: Ali Fegan och Karin Mattisson. Det finns avsnitt av programmet som innehåller obehagliga scener. Den  11 jan 2021 Aktivisternas brott mot djurbönder är inte hörsägen. De är verklighet och ökar i antal. Det svarar LRF Ungdomens ordförande Elisabeth Hidén i  3 maj 2012 Uppdrag lärare – en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar. Läraren är den viktigaste faktorn för barns och ungas lärande i  13 maj 2018 2.