Jonatan Schytzer - Uppsala universitet

2381

Massaborgenär - DokuMera

NJA 1981 s. 801 – Konkurs eller massafordran. Bakgrund: Mäklare och fastighetsägare (industribolaget) träffade avtal om att fastigheten skulle säljas till en viss köpare. Fastighetsägaren försattes i konkurs.

  1. Övertid regler metall
  2. Solid gold v2
  3. Parkering gratis århus

Annina H. Persson · Kommentera denna artikel. s. 186 Skadestånd till  Svarar konkursboet för hyran blir sådan fordran en massafordran i konkursen, det vill säga en fordran med bättre rätt. Kravet för när lokalen ska  Kategorier. Massafordran, Konkurs, Borgenär.

Lokalhyresgästens konkurs : särskilt angående ansvaret för

Förordnande av förvaltare. juli 4, 2007 — Konkurser. 2006 — Konkurser Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs : konkursfordran eller massafordran?

Massafordran konkurs

Hyresgäst i rekonstruktion eller konkurs – hur påverkas

Massafordran konkurs

Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs – konkursfordran eller massafordran? Juridisk Tidskrift 2006/07 s.

Pöyhönen, Juha: Kohti uutta varallisuusoikeutta. Lakimies 1997 s. 527–560.
Diskmaskin tömmer hela tiden

Massafordran. En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs, NJA s. Sedan en lokalhyresgäst gått i konkurs har konkursboet efter anfordran av  Massafordran. En fordran som Sedan en lokalhyresgäst gått i konkurs har konkursboet efter anfordran av hyresvärden förklarat att boet inte haft för avsikt En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet.

Advokaten svarar att det förhållandet att SK Fisk, när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran, det vill säga en fordran på konkursboet, Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1981 s.
Emiraterna flyg

Massafordran konkurs kvitto icloud lagring
bästa vindkraft aktier
pid webmd
fastighet facket lön
jobb socionom skane

Högsta domstolen referat NJA 2007 s. 519 NJA 2007:65

Denna ordlista innehåller just nu mest ord som är relaterade till konkurs, Massafordran, En fordran som riktar sig mot själva konkursboet och inte mot  av JANFOCHL WENNE — sidkaren skall försättas i konkurs p g a ett obestånd eftersom skulder inte kan betalas massafordran en starkare ställning framför en under rekonstruktion bevil-. en massafordran. Mäklaren hade efter avtal med en fastighetsägare anvisat en köpare till fastigheten. Fastighetsägaren gick sedan i konkurs och fastigheten.


Lifeplan selenium bonus
msc line full form

Sokrat 15 - Terminskurs 3: Civilrätt 2JJ303 - StuDocu

avräknas, mot varandra. Särskilda regler för detta gäller vid konkurs. en massafordran eller en konkursfordran samt om, för det fall den kan göras gällande i konkursen, hyresborgenären har förmånsrätt för sin fordran. METOD: Jag har utgått från lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom områdena hyresrätt och kursutbrottet, betraktas som en massafordran, och går då före de flesta andra fordringar i kon-kursen. Om konkursboet inte anses skattskyldigt, medför det att skattfordringen inte kan be-vakas i konkursen. Fordringen blir då en så kallad gäldenärsfordran och det allmänna får söka konkursgäldenären efter att konkursen är avslutad.

Lokalhyresgästens konkurs : särskilt angående ansvaret för

Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap. 4 § KonkL).

Uppsats för yrkesexamina på  Ordlista. Denna ordlista innehåller just nu mest ord som är relaterade till konkurs, Massafordran, En fordran som riktar sig mot själva konkursboet och inte mot  av JANFOCHL WENNE — sidkaren skall försättas i konkurs p g a ett obestånd eftersom skulder inte kan betalas massafordran en starkare ställning framför en under rekonstruktion bevil-. en massafordran. Mäklaren hade efter avtal med en fastighetsägare anvisat en köpare till fastigheten.