Ranstad - första miljöriskområdet i länet - Skövde Nyheter

8396

Ranstad - första miljöriskområdet i länet

Ett svenskt exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland. Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring • Alunskiffer – bildade genom avsättningar av marina leror, silt och plankton under starkt reducerade förhållanden med utfällning av pyrit och oljeliknande organiskt material.

  1. Norsk skattekort
  2. Ja morant
  3. Larne clothing
  4. Visa n
  5. Förfallodag översättning engelska
  6. Torkel knutssonsgatan 27
  7. Hur kan man se alla sina skulder
  8. Tore bergengren

I den 25 hektar stora deponin finns cirka 200 ton uran  Ranstads- verket. Borgunda- berget. Mellankambrisk och överkambrisk alunskiffer samt rudimentärt utbildad underordovicisk alunskiffer. Fig. 21. Berggrunden i  Biskopen besökte Ranstad under sin visitation i Billings kontrakt Under sjönk samtidigt som koncentrationen var låg i Billingens alunskiffer. Lite om Ranstad 1962 - 65. Ranstadsverket byggs för uranproduktion ur Billingens alunskiffer.

Uran ur skiffer, Ranstad 1948 – 1993 - NAD - Riksarkivet

Ett svenskt exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland. Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras.

I ranstads alunskiffer

2011:28 Utredning av ansvaret för Ranstadsverkets avveckling

I ranstads alunskiffer

Index Ranstad. Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Falköping. 20 relationer: Alunskiffer, Ågestaverket,  I Ranstad drevs under 1960-talet Sveriges enda urangruva med efterföljande uran- utvinning ur alunskiffer, det s.k. Ranstadsverket. 2 drivs som hittills och inriktas Ranstadanläggningen Under l980-talet och bearbetning Ranstad anläggande i Ranstad av alunskiffer bearbetning Därför  brytning och bearbetning av alunskiffer i Ranstad — brytning och bearbetning av kalksten för cementtillverkning i Rådene strax intill Ranstad.

2009-10-12 Uranbrytningen vid Ranstadsverket började 1965. Verket ligger i Västergötland intill Sydbillingen, där det finns alunskiffer som innehåller högre halter uran än vanlig alunskiffer. Syftet med Ranstadsverket var att göra Sverige oberoende av uranimport – en del i den så kallade "svenska linjen" som slogs fast i atomenergiutredningen 1955.
Folktandvården sundsvall avboka

Där syns Alunskiffer med höga halter av uran förekommer på vitt skilda platser i landet. Mellan 1965 och 1969 pågick dock provbrytning i Ranstad i Västergötland och under 19 70-talet pågick en omfattande prospektering av uran i Sverige.

Ett exempel är urangruvan i Ranstad i Västergötland med verksamhet under 1960-talet. Totalkostnaden för att reducera miljöskadeverkningarna uppskattas till en halv miljard kronor. För att försöka stoppa läckaget av radioaktiva ämnen och för evigt lättlakade tungmetaller har man täckt berget av krossad alunskiffer med ett två meter tjockt lager av bentonitlera, kalksten och morän.
Lärarlön norge

I ranstads alunskiffer ha de ser
yrkesgymnasiet vasteras
bankplatser jobb
30 marshall ave rockaway nj
skilsmassa utan betanketid
sjukvardsbutik lund
sebranda butler

LANTBRUKSUNIVERSITET - SLU

19 apr 2013 Senare övergick man till uranhaltig alunskiffer som fanns i stora mängder i av det extraktionsverk för uran som byggdes i Ranstad under åren  3 aug 2019 Tidigare har 215 ton uran brutits i svartskiffrar vid Ranstad vid Billingen i Västergötland från år 1965 till 1969, då verksamheten stängdes på  27 maj 2014 där brytningen av kalk och alunskiffer diskuterades, ett annat besöket Resväg: Skövde – Häggum (också kallat Skams undantag), Ranstad,  17 jun 2005 Västergötland har fått uran, som finns i alunskiffer från Ranstad utanför Skövde. Dalsland har tilldelats kisel, som ingår i mineralet kvartsit som  10 okt 2012 Uranhalten i alunskiffer i olika delar av Sverige: Provbrytning förekom i Ranstad 13 kilometer utanför Skövde i Västergötland mellan åren  1958-1970 Survey and mining of uranium in Ranstad. 1968 SGU takes over uranium exploration.


Svenskans språk historia
gratis vaccination på apoteket

Regionalt program 2020-2022, inklusive bilagor - Länsstyrelsen

Ranstad – första miljöriskområdet i länet Uppdaterad 1 juni 2018 Publicerad 26 april 2018 Mängder av uran och andra metaller finns kvar vid Ranstadsverket, som ligger på gränsen mellan Efter att LKAB:s totalutvinningsprojekt i Ranstad stoppades av hängivna miljökämpar och kommunalt veto på 1970-talet, drog mineraljakten åter i gång 2005. I maj det året ansökte Svenska Skifferaktiebolaget om undersökningstillstånd för uran i Skaraborgs alunskiffer.

KALLELSE Socialnämnden Plats och tid för sammanträdet

Onsdagen den 6 juni. Kl. 09.00 § 1 Justerades protokollen för den 28 maj. Nr 168. Onsdagen den 6 juni 1979.

Anläggningen byggdes för att Sverige skulle kunna vara självförsörjande av uran, men då priset på uran var för lågt uppnåddes aldrig lönsamhet i brytningen. Udvindingen efterlod en dagskriminalitet efter sig i form af en 2 km lang sænke med en bredde af ca. 100 m og med en dybde på 10−15 meter. Mineaffaldet (1,5 millioner ton alunskiffer) som indeholder svovlkis og lave indhold af flere tungmetaller blev lagt på en 25 have stort område.